Advertentievoorwaarden

De spelregels / etiquette

Voorwaarden om te kunnen adverteren op fokkersnoorseboskatten.info of uw cattery in het overzicht op te laten nemen zijn:

  • de kittens waarmee u adverteert zullen verhuizen met een stamboom uitgegeven door een erkende stamboekvoerende kattenvereniging; advertenties van fokkers die kittens met een stamboom van een zogenaamd 'stamboombedrijf' laten verhuizen worden niet geplaatst
  • uw cattery heeft een homepage
  • bij het plaatsen van een kittenadvertentie: het betreft raszuivere Noorse boskat kittens die met stamboom naar de nieuwe eigenaren zullen verhuizen
  • bij het plaatsen van een dekkateradvertentie: het betreft een Noorse boskat kater met stamboom of afstammingsbewijs (NB ook eigenaren van een dekkater die geen geregistreerde cattery hebben kunnen op fokkersnoorseboskatten.info adverteren)
  • bij het plaatsen van een herplaatsingsadvertentie: het betreft een Noorse boskat met stamboom of afstammingsbewijs

Fokkersnoorseboskatten.info behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties niet te plaatsen/te verwijderen.

Heeft u geen homepage en wilt u toch graag adverteren? Neem dan contact op met de webmaster over de mogelijkheden.

 

Backlink

Als tegenprestatie voor het plaatsen van uw dekkater-, kittenadvertentie of verwacht nestje verwachten wij een tekstlink of banner op uw website die naar fokkersnoorseboskatten.info verwijst (een zogenaamde 'backlink'). 
Wij plaatsen uw advertentie pas nadat we hebben vastgesteld dat u ons vanaf uw homepage heeft gelinkt.
Link naar: http://fokkersnoorseboskatten.info

Indien u ons met een banner wilt linken, kunt u kiezen uit de twee formaten die hieronder zijn afgebeeld.

KLIK HIER om de banners te downloaden (als ZIP bestand). Indien dit problemen oplevert, kunt u de webmaster via het contac tformulier verzoeken de banners per mail toe te sturen.

 

Catterylinkvermelding of herplaatsingsadvertenties

Een herplaatsingsadvertentie of het laten opnemen van uw catterylink in ons overzicht is kostenloos. Een tekstlink of banner op uw website die naar fokkersnoorseboskatten.info verwijst is daarbij niet verplicht, maar wordt als wederdienst natuurlijk wel zeer op prijs gesteld. Een catterylink wordt enkel verwijderd op verzoek van de cattery of wanneer de catteryhomepage niet meer bereikbaar blijkt. Een herplaatsingsadvertentie blijft actief tot de adverteerder heeft gemeld dat de poes of kater is herplaatst.

Wij plaatsen maximaal drie foto's per herplaatsingsadvertentie. Wanneer meer foto's worden aangeleverd, maken wij een keuze hieruit. Het formaat waarin u de foto's aanlevert is niet van belang mits de uploadlimiet van 1 Mb per foto niet wordt overschreden; wij maken de foto passend binnen de advertentie.

 

Advertenties voor verwachte nestjes, kittenadvertenties en dekkateradvertenties

Kittenadvertenties, nestverwachtingen en dekkateradvertenties op fokkersnoorseboskatten.info zijn kosteloos, onder de voorwaarde dat er in een lopend overzicht niet meer dan 2 advertenties van diezelfde cattery opgenomen zijn.
Wij plaatsen enkel kittenadvertenties per nestje, dus meerdere nestjes in één advertentie of meerdere advertenties voor één nestje is bij fokkersnoorseboskatten.info geen optie. 
Voor meer dan twee advertenties in het lopende overzicht gelden andere voorwaarden. Dit om de eenvoudige reden dat wij dit overzicht als hobby bijhouden, voor mensen die uit hobby af en toe kittens hebben of hun dekkater beperkt ten behoeve van andere liefhebbers willen inzetten. 
Meer dan twee advertenties in een lopend overzicht is uiteraard wel mogelijk, hier zijn echter kosten aan verbonden. KLIK HIE R voor de huidige advertentietarieven.

Wij plaatsen één foto per dekkateradvertentie/nestverwachting en twee foto's per kittenadvertentie. Wanneer meer foto's worden aangeleverd, maken wij een keuze hieruit. Het formaat waarin u de foto's aanlevert is niet van belang mits de uploadlimiet van 1 Mb per foto niet wordt overschreden; wij maken de foto passend binnen de advertentie. 
Wij staan er voor open om uw foto's maximaal eens per week voor meer recente te vervangen wanneer u ons deze doet toekomen (up te loaden via het formulier dat via het gebruikersmenu is op te vragen).

Een dekkateradvertentie op ons overzicht blijft tot een jaar na plaatsing actief. De advertentie wordt daarna automatisch uit het overzicht verwijderd. U kunt via het formulier 'advertentie heractiveren' (op te roepen via het gebruikersmenu) de advertentieduur verlengen met opnieuw een jaar.

Een nestverwachting op ons overzicht blijft actief tot een week na de uitgerekende datum. De advertentie wordt daarna automatisch uit het overzicht verwijderd.

Een kittenadvertentie op ons overzicht blijft actief tot de kittens de leeftijd van 13 weken hebben bereikt. De advertentie wordt daarna automatisch uit het overzicht verwijderd. Indien er nog kittens beschikbaar zijn, kunt u via het formulier 'advertentie heractiveren' (op te roepen via het gebruikersmenu) de advertentieduur verlengen tot de leeftijd van 20 weken.
Wanneer het kitten dan nog geen nieuw thuis heeft gevonden, kan de advertentie nogmaals worden heractiveerd.

Denkt u er a.u.b. aan om de advertentie af te melden zodra er geen kittens uit het betreffende nest meer beschikbaar zijn.
 In uw belang en dat van de kittenzoekers houden we het overzicht graag zo actueel mogelijk.
sideBar