Privacyverklaring

fokkersnoorseboskatten.info is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

fokkersnoorseboskatten.info verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 •  IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (omdat fokkersnoorseboskatten.info onderdeel is van het advertentienetwerk van Google en daarnaast over een Facebookpagina beschikt)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via f0dedbe6daeceddeebb9dfe8e4e4deebece7e8e8ebecdedbe8ece4daededdee7a7e2e7dfe8 E1vKTX7PVD4k6lVtmyWQSLEiVRxOEwd caesar Dit adres is beschermd tegen spambots en webcrawlers. Om het te kunnen zien, dient u Javascript in uw browser in te schakelen en daarna deze pagina te verversen. , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

fokkersnoorseboskatten.info verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling indien van toepassing
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten voor u uit te voeren
 • fokkersnoorseboskatten.info analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • fokkersnoorseboskatten.info volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

fokkersnoorseboskatten.info neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van fokkersnoorseboskatten.info) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

fokkersnoorseboskatten.info bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres: 7 jaar om Belastingtechnische redenen
 • Bankrekeningnummer: 7 jaar om Belastingtechnische redenen
 • IP-adres: 2 jaar om onze website te kunnen beschermen tegen Cyberaanvallen
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch: totdat u uw profiel verwijdert
 • Locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type: 2 jaar, ter verbetering van onze website en diensten
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (omdat fokkersnoorseboskatten.info onderdeel is van het advertentienetwerk van Google en een Facebook pagina heeft): deze gegevens worden niet door ons bewaard, maar mogelijk wel door externe partijen als Google en Facebook.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

fokkersnoorseboskatten.info verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

fokkersnoorseboskatten.info gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. fokkersnoorseboskatten.info gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Adsense
Naam: _gads
Functie: Cookie die worden gebruikt om relevante advertentie te kunnen tonen
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar 6856535e52646556633157605c5c5663645f60606364565360645c526565565f1f5a5f5760 7Gk4nAX7PFdqEZETVrjLpTjtccAqEZoM caesar Dit adres is beschermd tegen spambots en webcrawlers. Om het te kunnen zien, dient u Javascript in uw browser in te schakelen en daarna deze pagina te verversen. .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. fokkersnoorseboskatten.info zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

fokkersnoorseboskatten.info wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

fokkersnoorseboskatten.info neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via d7c5c2cdc1d3d4c5d2a0c6cfcbcbc5d2d3cecfcfd2d3c5c2cfd3cbc1d4d4c5ce8ec9cec6cf AuQ1cmq5Ujh5tWKSKhHs7ta5cgIzdjun caesar Dit adres is beschermd tegen spambots en webcrawlers. Om het te kunnen zien, dient u Javascript in uw browser in te schakelen en daarna deze pagina te verversen. .

 

sideBar